Sunday, April 28, 2013

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" - "Sf. Maria Ghencea" Mărgeanului - Bucureşti, România

HRISOV
  Cu prilejul târnosirii Bisericii Naşterea Maicii Domnulu”, Sf. Maria- Ghencea, Bucureşti
..Ziua de duminică, 6 Noiembrie 1955
  În numele Sfintei Celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
..... .Întru cinstirea Prea Binecuvântatei Stăpânei Noastre Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria.
..... .Prin osârdia Preotului Econom Stavrofor Marin Gheorghe , s-a pus în ziua de 11 IUNIE ANUL 1942, de către Prea Fericitul Patriarh NICODIM , piatra de temelie a acestei Sfinte Biserici, în noul cartier muncitoresc de Sud-Vest al Bucureştilor, pe locul unde în 1821 au poposit Tudor Vladimirescu şi Pandurii Olteni, porniţi să slobozească ţara de robie.
.....
.Biserica s-a zidit în doi ani, după planul şi îndrumările Arhitectului D. Ionescu-Berechet, de către meşterul Gr. Voiculescu , pe terenul dăruit de evlavioşii creştini Ivan şi Velica Minea- Butică şi s-a zugrăvit în frescă de către meşterul pictor Emil Ivănescu , în anii 1944- 1946.
Împreună cu preotul paroh s-au mai ostenit: preotul Nicolae Marin la zidirea bisericii şi preotul Gh. Petculescu , la zugrăvirea ei, precum şi Epitropii, Comitetul şi Consiliul Parohial.
..... .La 11 februarie 1947 mutându-se către Domnul părintele Marin Gheorghe, au adaos osteneală pentru săvârşirea lucrărilor şi împodobirea Bisericii, Preotul Econom Stavrofor Vasile Daia , dimpreună cu preoţii N. Marin, Gh. Mănărcescu şi N. Alexandrescu, făcând şi clopotniţa nouă şi punând la toată Biserica vitrouri zugrăvite de meşterul Tr. Pârvu .
..... .Toate cheltuielile pentru ridicarea şi împodobirea Bisericii s-au făcut din banii dăruiţi de credincioşi şi de autorităţile Statului.
.. ... Acest sfânt Locaş fiind socotit desăvârşit şi vrednic pentru a se aduce într-însul jertfă plăcută lui Dumnezeu, Prea Fericitul Părintele nostru JUSTINIAN Patriarhul României a dat binecuvântarea să fie sfinţit după rânduială, aşezându-i ca hram praznicul împărătesc
Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie ) la care evlavia credincioşilor a adogat şi praznicul Sf. Haralambie (10 februarie) când se va face pomenirea morţii preotului Marin Gheorghe.
..... .Sfinţirea s-a făcut în ziua de duminică 6 noiembrie 1955, prin rugăciunile I.I.P.P. S.S. Mitropoliţi Tit Simedrea şi Nifon Criveanu şi ale P.S. Pavel Serpe , stareţul mănăstirii Argeşului, care au săvârşit slujba târnosirii împreună cu un mare sobor de preoţi şi diaconi, dintre care se scriu aici pentru amintirea urmaşilor: P.C. Pr. Alexandru Ionescu, Vicarul Sf. Mitropolii, P.C. Pr. Ion Gagiu , Directorul Patriarhiei Române, P.P.C.C. Preoţi Consilieri Referenţi Patriarhali şi Mitropolitani: Vasile Stefan, Alexandru Zamfirescu, şi Petre Alexandru , P.C.Pr. Zaharia Mântulescu , Inspector General Bisericesc, P.C. Pr. Virgil Godeanu , Inspector Eparhial şi P. C.Pr. Constantin Niţescu , protopop.
..... .Iar dintre numele celorlalţi, numai unele s-au semnat pe acest Hrisov, ştiind că Bunul Dumnezeu a înscris în Cartea Vieţii pe toţi câţi s-au ostenit şi au dăruit pentru zidirea şi împodobirea acestei Biserici sau au luat parte la slujba sfinţirii ei
.

sursa: http://www.sfantamariaghencea.ro/istoric.html

Wednesday, April 24, 2013

Biserica Sfânta Vineri – Nouă, Bucuresti
“..După 13 ani de existenţă, în anul 1944, capela este distrusă de bombardamentele aviaţiei străine când, în mod implicit, încetează aici şi săvârşirea slujbelor religioase.
Din fondurile rămase de la exproprierea din 1931, în anul 1937 s-a cumpărat un teren în Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 157-161, pe care, la 14 octombrie 1940, se pune piatra de temelie a bisericii actuale, preot paroh fiind Ioan Popescu-Călineşti, decedat in anul 1961 şi înmormântat în partea de miazăzi a bisericii. Biserica a fost construită de Tiberiu Erimia din beton armat şi cărămidă, după proiectul arhitectului Dimitrie Ionescu-Berechet. Deşi neterminată, lucrările fiind întrerupte din cauza vremurilor vitrege, totuşi a fost dată în folosinţa cultului în anul 1944.
Lucrările au fost reluate în anul 1949, biserica fiind înzestrată cu o parte din  mobilierul necesar: străni, ancadramente pentru icoane, Sfânta Cruce din altar, sfeşnice, candelabru, icoane etc., iar, între anii 1950 – 1953, s-a efectuat pictura acestei biserici în tehnica fresco, executată de pictorii bisericeşti Ştefan Constantinescu, Gheorghe Popescu, Nicolae Stoica, Eugen Profeta, paroh fiind preotul Ion Hurduc… » Sursa: http://www.sfvineri.ro/istoric/

Palatul Administrativ, Campulung Muscel :1936, arhitect Dimitrie Ionescu Berechet

Sursa:http://bwshots.blogspot.ro/2009/09/palatul-administrativ-campulung-muscel.html

Scoala Nationala "Oprea D. Iorgulescu" Campulung Muscel, o capodopera a arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet


Sursa:


https://www.facebook.com/pages/Domeniul-MUSCEL/163085767121143