Sunday, April 28, 2013

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" - "Sf. Maria Ghencea" Mărgeanului - Bucureşti, România

HRISOV
  Cu prilejul târnosirii Bisericii Naşterea Maicii Domnulu”, Sf. Maria- Ghencea, Bucureşti
..Ziua de duminică, 6 Noiembrie 1955
  În numele Sfintei Celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
..... .Întru cinstirea Prea Binecuvântatei Stăpânei Noastre Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria.
..... .Prin osârdia Preotului Econom Stavrofor Marin Gheorghe , s-a pus în ziua de 11 IUNIE ANUL 1942, de către Prea Fericitul Patriarh NICODIM , piatra de temelie a acestei Sfinte Biserici, în noul cartier muncitoresc de Sud-Vest al Bucureştilor, pe locul unde în 1821 au poposit Tudor Vladimirescu şi Pandurii Olteni, porniţi să slobozească ţara de robie.
.....
.Biserica s-a zidit în doi ani, după planul şi îndrumările Arhitectului D. Ionescu-Berechet, de către meşterul Gr. Voiculescu , pe terenul dăruit de evlavioşii creştini Ivan şi Velica Minea- Butică şi s-a zugrăvit în frescă de către meşterul pictor Emil Ivănescu , în anii 1944- 1946.
Împreună cu preotul paroh s-au mai ostenit: preotul Nicolae Marin la zidirea bisericii şi preotul Gh. Petculescu , la zugrăvirea ei, precum şi Epitropii, Comitetul şi Consiliul Parohial.
..... .La 11 februarie 1947 mutându-se către Domnul părintele Marin Gheorghe, au adaos osteneală pentru săvârşirea lucrărilor şi împodobirea Bisericii, Preotul Econom Stavrofor Vasile Daia , dimpreună cu preoţii N. Marin, Gh. Mănărcescu şi N. Alexandrescu, făcând şi clopotniţa nouă şi punând la toată Biserica vitrouri zugrăvite de meşterul Tr. Pârvu .
..... .Toate cheltuielile pentru ridicarea şi împodobirea Bisericii s-au făcut din banii dăruiţi de credincioşi şi de autorităţile Statului.
.. ... Acest sfânt Locaş fiind socotit desăvârşit şi vrednic pentru a se aduce într-însul jertfă plăcută lui Dumnezeu, Prea Fericitul Părintele nostru JUSTINIAN Patriarhul României a dat binecuvântarea să fie sfinţit după rânduială, aşezându-i ca hram praznicul împărătesc
Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie ) la care evlavia credincioşilor a adogat şi praznicul Sf. Haralambie (10 februarie) când se va face pomenirea morţii preotului Marin Gheorghe.
..... .Sfinţirea s-a făcut în ziua de duminică 6 noiembrie 1955, prin rugăciunile I.I.P.P. S.S. Mitropoliţi Tit Simedrea şi Nifon Criveanu şi ale P.S. Pavel Serpe , stareţul mănăstirii Argeşului, care au săvârşit slujba târnosirii împreună cu un mare sobor de preoţi şi diaconi, dintre care se scriu aici pentru amintirea urmaşilor: P.C. Pr. Alexandru Ionescu, Vicarul Sf. Mitropolii, P.C. Pr. Ion Gagiu , Directorul Patriarhiei Române, P.P.C.C. Preoţi Consilieri Referenţi Patriarhali şi Mitropolitani: Vasile Stefan, Alexandru Zamfirescu, şi Petre Alexandru , P.C.Pr. Zaharia Mântulescu , Inspector General Bisericesc, P.C. Pr. Virgil Godeanu , Inspector Eparhial şi P. C.Pr. Constantin Niţescu , protopop.
..... .Iar dintre numele celorlalţi, numai unele s-au semnat pe acest Hrisov, ştiind că Bunul Dumnezeu a înscris în Cartea Vieţii pe toţi câţi s-au ostenit şi au dăruit pentru zidirea şi împodobirea acestei Biserici sau au luat parte la slujba sfinţirii ei
.

sursa: http://www.sfantamariaghencea.ro/istoric.html